3 กระแสที่มาแรง

ในโลกของธุรกิจ ปัจจุบันมีกระแสที่มาแรง อยู่สามกระแสคือ

  • 1.กระแสการท่องเที่ยว (Travel)Picture
  • 2.กระแสการใช้อินเตอร์เนต (Internet)
  • 3.กระแสของการทำงานจากที่บ้าน(Home Base)
  • กระแสการท่องเที่ยว (Travel)
  • 0maxresdefault
    จากข้อมูลที่ผมได้ วิเคราะห์ไว้แล้ว ในบทที่1 จะเห็นได้ว่า ตลาดของการท่องเที่ยว มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ทุกๆปี
  • กระแสการใช้อินเตอร์เนต (Internet)
    ปัจจุบัน มีคนหันมาใช้ Internet กันมากขึ้น และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดูVDO สถิติที่น่าสนใจและผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปร­ะเทศไทย ปี 2011

 

0

maxresdefault

6ae5ed03360c05df2aa2bd010afae2a7 animado 31

cropped-3794901771

ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
วัชรพงษ์ ทวีสุข
Blogger | Author | ที่ปรึกษาด้านการทำกำไร ทำเงินออนไลน์
Blog: www.MotiveBLOG.com
FB FanPage: www.facebook.com/MotiveBLog fan page
Email: watcharapong@motiveblog.com

13239449_10201664799859450_1648637461638779330_n