สร้างวินัยให้ลูกคุณ

“นอกจากความรักแล้ว

วินัยเป็นสิ่งที่ดี
และมีค่าที่สุดที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกได้”

ผู้ที่กล่าวประโยคข้างต้นคือ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง
อุมาพร ตรังคสมบัติ
จิตแพทย์เด็ก วัยรุ่น
และผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวบำบัด
หน่วยจิตเวชเด็ก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านได้กล่าวประโยคนี้ไว้ตั้งแต่หน้าแรกของตอนที่
1ในหนังสือ
“สร้างวินัยให้ลูกคุณ”

1 (1)
เมื่อครูได้อ่านก็รู้สึกโดนใจเป็นที่สุด
และคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกอย่างจริงจังให้มีวินัยในชีวิต
จึงขออนุญาตอาจารย์นำเสนอข้อมูลผ่านเพจ
Play Academy
เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกให้มีวินัยอย่างถูกวิธีต่อไปค่ะ

การฝึกวินัยในทางจิตวิทยาพัฒนาการ
หมายถึง
การหัดให้เด็กควบคุมความต้องการหรือแรงผลักดัน
(impulse)
ในตนเองให้อยู่ในขอบเขต
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ไม่ใช่ว่าจะต้องตอบสนองความต้องการของตนทุกครั้งอย่างทันทีทันใดหรือในวิธีที่ตนต้องการเสมอไป
การฝึกวินัยเป็นการสอนให้เด็กรู้จักรอหรือประวิงความต้องการของตน
และแสดงออกในเวลา
สถานการณ์
และวิธีการที่เหมาะสมกว่า
กล่าวอีกนัยหนึ่งง่ายๆว่า
วินัย คือ
ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ
และควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตัวในแนวทางที่เหมาะสมนั่นเอง

เด็กที่ได้รับการปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กจะมีความรับผิดชอบ
มีการวางแผนที่ดี
ควบคุมตัวเองได้
มีความเพียรพยายาม
อดทนต่อความคับข้องใจ
ความยากลำบากในสิ่งที่ตนเองเผชิญได้ดี
วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะโดยไม่ต้องมีกฏเกณฑ์ใดๆเข้ามาควบคุม
แต่เด็กจะควบคุมตัวเองได้จากภายในของตัวเด็กเอง
ทำให้เด็กกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าเด็กที่เติบโตมาอย่างไม่มีวินัย

ปัญหาต่างๆที่พ่อแม่ปรึกษาครูปุ๊ก
รวมถึงปัญหาเด็ก
และวัยรุ่นในสังคมนั้นมักมีสาเหตุมาจากการฝึกวินัยที่ไม่ดีพอ
พ่อแม่ไม่ได้เอาจริง
(เด็ดขาด) ฝึกไม่สม่ำเสมอ
ลองทำแค่ไม่กี่ครั้งก็เลิกล้มความตั้งใจ
เพราะ เห็นว่ายากลำบาก
แท้จริงแล้ว
วินัยในเด็กต้องอาศัยการเอาจริง
เด็ดขาด และคงเส้นคงวา
ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
และติดตามจนถึงวัยรุ่นเลยทีเดียว
ไม่ใช่งานของพ่อแม่ที่เสร็จสิ้นภายในเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะ

giphy (2)
วันนี้
ครูจึงอยากคุยในหัวข้อ
“เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีวินัย”
เพราะ
ต้องการให้พ่อแม่ตระหนักถึงการสร้างวินัยให้ลูกว่าสำคัญต่อการมีชีวิตที่ดีเพียงใด
นอกจากนั้น
ยังมีหลักการสร้างวินัยให้ลูกเพื่อให้เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึกลงในตัวลูกอย่างแข็งแกร่ง
ครูอยากให้กำลังใจพ่อแม่ว่า
ยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในชีวิตของลูกต่อไปอีกหลายสิบข้างหน้าดีกว่านั่งแก้ปัญหาเรื่องลูกตลอดชีวิตนะคะ
เมื่อพ่อแม่สร้างวินัยให้งอกเงยในตัวลูกแล้ว
วันหนึ่งเขาจะกลับมาขอบคุณคุณที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีถึงเพียงนี้
“วินัยจึงเป็นสิ่งที่ดี
และมีค่าที่สุดที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกได้นอกเหนือจากความรักที่มีให้ลูก”

เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกท่านค่ะ
เครดิต : ครูปุ๊ก

ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ

วัชรพงษ์ ทวีสุข
Blogger | Author | ที่ปรึกษาด้านการทำกำไร ทำเงินออนไลน์
Blog: www.MotiveBLOG.com
FB FanPage: www.facebook.com/MotiveBLog fan page
Email: watcharapong@motiveblog.com

13239449_10201664799859450_1648637461638779330_n

 

 

shopping