จากมุมมองของคุณ มอง Blog ว่าเป็นอย่างไร ?

บางคนอาจมองว่า Blog คือเวทีสำหรับ ;

– การเขียนบันทึกออนไลน์
- การเขียนเรียงความออนไลน์
- การแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์
- การทำเงินสร้างรายได้อีกแหล่ง
- การแสดงความสนใจ ในบางสิ่งที่คุณสนใจ
และแน่นอนว่าย่อมต้องมีใครบางคนที่สนใจในสิงเดียวกันนี้

MotiveBLOG.com

MotiveBLOG.com

ไม่ว่าคำตอบจะออกมาเป็นอย่างไร ไม่มีคำตอบใดผิดครับ แต่จริงๆแล้ว Blog เป็นได้
มากกว่านั้นอีก เพราะ Blog คือ เวทีสำหรับสร้าง อาณาจักรออนไลน์ของคุณเอง
แบบ Niche ด้วย เพราะทุกคนย่อมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ Niche ไม่สาขาใด
ก็สาขาหนึ่ง การมี Blog เป็นของคุณเอง คือการสร้างพื้นที่ให้คนที่มีความสนใจ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แบบเดียวกันมาอยู่รวมกัน เข้ามาเป็นผู้ชม หรือ AUDIENCE
เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน อันจะนำไปสู่ การเป็น CUSTOMER ได้ในท้ายที่สุด

Blog

Blog คือ เวที (Platform) บนโลกออนไลน์ หรือ Internet ซึ่งให้อิสระแก่คุณอย่าง
เต็มที่ ในการที่จะ
- เผยแพร่ แสดงความคิดเห็น
- แสดงความรู้ความสามารถ
- แสดงทักษะที่คุณมี เป็นพอร์ตโอริโอผลงาน หรือรวมถึงทักษะที่คุณกำลังพัฒนาขึ้น
- สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อร่วมสร้างหรือพัฒนาบางสิ่งบางอย่างไปพร้อมๆกัน
- ในลักษณะที่เป็น Niche (เฉพาะเจะจง) กว่า
อันอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้คนบางกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายๆกับคุณได้ด้วย

รวมไปถึง การเป็นแหล่งทำเงินมหาศาล หากคุณรู้วิธีการที่ถูกต้อง สำหรับคนยุค Web2.0
ถ้าเรื่องที่คุณนำขึ้นไปวาง หรือ blog ไปนั้นเป็นประโยชน์ เป็น Needed แก่ผู้คนได้
คือช่วยแก้ปัญหาที่ติดอยู่ให้กับผู้คนได้ตรงใจกับกลุ่มผู้อ่าน หรือ Audience ของคุณ
ที่สำคัญ คุณสามารถเริ่มสร้าง Blog ได้แบบฟรีๆ เช่น Blogger.com , WordPress.com

ด้วยความที่ BLOG ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้หลากหลาย แม้บริษัทใหญ่ก็ใช้ BLOG
ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของตนเองผ่าน BLOG ตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆ ที่ว่านี้เช่น
- http://www.blogs.xerox.com
- http://blogs.office.com
- http://googleblog.blogspot.com
- http://blog.facebook.com
- http://googlewebmastercentral.blogspot.com
- https://blog.dropbox.com
เพื่อการแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นคน ลูกค้าจะรู้สึกดีแค่ไหน
ถ้าบริษัทใหญ่ๆ สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรง แบบมีชีวิตชีวามีความเป็นมนุษย์
มากกว่าการตอบโต้อยู่กับหุ่นยนต์ 

 

ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
วัชรพงษ์ ทวีสุข
Blogger | Author
Blog : www.MotiveBLOG.com/index