ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าของใช้

เพื่อมอบให้แก่ผุ้ป่วยไร้ญาติ รายได้น้อยกลับ้าน

ดังรายระเอียดดังนี้ครับ

10157139_10152343821300365_5483112227255798182_n