การเพิ่มกล่อง Facebook “Like box” ไปยัง website ของคุณ – 2/2

มาต่อกันที่เรื่อง การเพิ่ม “Like box”  จาก Facebook ไปยัง site ของเราว่า ขั้นตอนที่เหลือเป็นอย่างไรบ้าง ?

 

ที่นี้ ขั้นตอนในส่วนที่เหลือ …มีดังต่อไปนี้ครับ ;

 

10. Login สู่หน้า Dashboard ใน WordPress ของคุณ จากนั้นให้ คลิกเลื่อก Appearrance —> Widgets

fb-like box_10

 

11. หา”Text” widgetให้พบก่อน จากนั้นให้ คลิก “Add”

fb-like box_11

12. เข้าสู่หน้านี้

fb-like box_12

13. ใส่ข้อความ เพื่อแสดงหัวเรื่อง ในที่นี้ผมใส่ว่า Like box from Facebook

fb-like box_13

14. นำ”ข้อความ”ที่ได้ Copy ไว้แล้วจากข้อ 8 มา Past/วาง ไว้ในส่วนนี้

15. ปรับตรงนี้เป็นเลข 4 เพราะต้องการให้แสดงผล บริเวณ Side bar เป็นลำดับที่ 4

16. คลิก “Save Widget”

 

17. จะพบว่า Text widget ได้มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้ว คือ บริเวณ Side bar

fb-like box_17

18. ไปที่มุมบนด้านซ้ายมือ เพื่อคลิกเลือก “Visit Site” เพื่อจะดูผล

fb-like box_18

 

19. ผลที่ได้เป็นดังภาพ  …ยินดีด้วย หากผลที่ได้ …สำเร็จเป็นดังนี้ครับ

fb-like box_19

 

ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
วัชรพงษ์ ทวีสุข
Blogger | Author | IM
Blog: www.MotiveBLOG.com/index
FB FanPage: www.facebook.com/MotiveBLOG

01-การตลาดอาศํยบล็อก_045 - all chart2